Αρχεία

File Αποδοχή Μεταβίβασης (νομικό μεταβιβάζει σε νομικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από νομικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου ένα νομικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Αποδοχή Μεταβίβασης (νομικό μεταβιβάζει σε φυσικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου ένα νομικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Αποδοχή Μεταβίβασης (φυσικό μεταβιβάζει σε νομικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από νομικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου ένα φυσικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Αποδοχή Μεταβίβασης (φυσικό μεταβιβάζει σε φυσικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου ένα φυσικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Μεταβίβαση (νομικό μεταβιβάζει σε νομικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από νομικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου σε ένα νομικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Μεταβίβαση (νομικό μεταβιβάζει σε φυσικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από νομικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου σε ένα φυσικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Μεταβίβαση (φυσικό μεταβιβάζει σε νομικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου σε ένα νομικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
File Μεταβίβαση (φυσικό μεταβιβάζει σε φυσικό πρόσωπο)
Restricted
Υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο όταν μεταβιβάζει το όνομα χώρου σε ένα φυσικό πρόσωπο.
Μέγεθος αρχείου: N/A
« Επιστροφή