Απόσυρση ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ

  • Τρίτη, 21st Ιανουάριος, 2020
  • 12:37pm

Παρακάτω εμφανίζεται η λίστα με τις ταμειακές μηχανές που αποσύρονται επειδή δε μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 211 411 4560.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
SYNTHEX 900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
SAREMA GAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
SYNTHEX 550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
SYNTHEX 450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
SAREMA XT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
ADMATE PLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
MERCURY 130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
EUROSMART 258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
NATIONAL OPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
NATIONAL OPALINA RS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
MERCURY 140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
PALMAR PLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
TOSHIBA FISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
SAREMA SUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
NORIKO N-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
ADMATE CRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
NORIKO A-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
NORIKO A-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
ACLAS CR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
CARAT FAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
DR-570-LT V2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
CARAT MOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
HITEC PLUS - E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
SAREMA DI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
DL - 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
ER - A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
RBS - MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
GTM - 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
SCIROCCO PLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
NORMA MOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
PE - 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
ADMATE PLUS II 15 ΜΘ 462/28-07-2010
MERCURY 230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
Posi Fiscal III 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
SAREMA GRILLO / EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
DATECS CTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
DATECS CTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
ACR ER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
KOSMOLINE PLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
MF - EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
MF - EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
TEPSON - 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
SAREMA POINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

 

« Επιστροφή